Działania powodziowe – pow. braniewski

W1

W poniedziałek, 18 września od godzin porannych strażacy z powiatu braniewskiego zmagali się z usuwaniem skutków lokalnych podtopień, które powstały w wyniku intensywnych opadów deszczu. Odnotowano blisko 90 interwencji. Sytuacja zmieniała się na tyle dynamicznie, że w krótkim czasie doszło do wielu podtopień i zalań. Najgroźniejsza sytuacja była na terenie gminy Braniewo oraz Wilczęta, gdzie woda zalała domostwa i gospodarstwa. Strażacy musieli ewakuować mieszkańców zalanych domostw, układać worki z piaskiem, rękawy przeciwpowodziowe oraz zmagać się z napływem wody. Dodatkowo usuwano połamane drzewa, konary, które ograniczały ruch na ciągach komunikacyjnych. Z zalanych piwnic wypompowywano wodę. W działaniach na terenie powiatu zaangażowano większość strażaków PSP, OSP oraz strażaków WSP. Zasoby ratownicze były przemieszczane do miejsc najbardziej zagrożonych. W działaniach strażaków wspierał lokalny samorząd organizując dostawy piasku, worków, paliwa oraz ciepłych posiłków. We wtorek od godzin porannych strażacy prowadzą dalsze działania w zakresie ograniczania skutków lokalnych podtopień.

mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

Ćwiczenia „WARMIA 2017”

W dniach 14 – 16 września 2017r na terenie powiatu braniewskiego odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe „WARMIA 2017”. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie organizacji działań Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Dodatkowo ćwiczenia obejmowały doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania pododdziałów COO Państwowej Straży Pożarnej, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowywania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia i doskonalenie umiejętności obsługi systemu geolokalizacyjnego, służącego do lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe.

Organizatorem ćwiczeń była komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy współudziale komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W piątek 15 wrześnie miejsce ćwiczeń wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendanci zapoznali się z poszczególnymi epizodami przygotowanych ćwiczeń bezpośrednio na miejscu realizowanych podgrywek, obserwując zmagania strażaków i wykonywanie działań.

Ćwiczenia oparte o trzy epizody zostały przeprowadzone na terenie powiatu braniewskiego w następujących lokalizacjach:

Epizod 1 – Pożar lasu w Nadleśnictwie Zaporowo należącego do  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Pozorowany pożar powstał w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Rusy – Zgoda – Młoteczno. Oprócz gaszenia pożaru o powierzchni min 5 ha strażacy musieli zmierzyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi, które powstały przez powalone drzewa, w wyniku huraganowych wiatrów, występujących kilka dni wcześniej. Część dróg wymaga udrożnienia w celu sprawnej realizacji działań gaśniczych. Dodatkowo trudny teren, brak odpowiedniej ilości środka gaśniczego wymusił na ratownikach zbudowanie alternatywnego systemu dostarczania wody na duże odległości. W trakcie epizodu dokonano badań sprawności pomp dużej wydajności poprzez pomiar ilości przepływającej wody.

Epizod 2 – Ewakuacja osób z terenów zalanych przy pomocy jednostek pływających oraz przemieszczenie ich w wyznaczone miejsce zastępcze. W związku z intensywnymi roztopami następąpił znaczny wzrost wody w Zalewie Wiślanym a pobliskie drogi stały się nieprzejezdne. Część ludności w okolicach miejscowości Nowa Pasłęka zostaje „odcięta od świata”. Brak jest możliwości dotarcia drogą lądową. Ewakuacji wymaga 20 mieszkańców.

Epizod 3 – działania polegające na dotarciu sił i środków PSP do osób znajdujących się na odciętym fragmencie drogi S-22 z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych oraz dostarczanie pożywienia i odzieży. Dodatkowo strażacy prowadzili poszukiwania osób z wykorzystaniem urządzeń geolokalizacyjnych – obszar gminy Frombork. Scenariusz epizodu zakładał, że służby ratownicze docierają do uwięzionych ludzi dowożąc im koce, ciepłe napoje, żywność, paliwo. W celu dotarcia do wszystkich pojazdów, strażacy przemieszczają się drogami serwisowymi oraz alternatywnymi – leśnymi.

W obozowisku, które miało miejsce we Fromborku zlokalizowano blisko 80 jednostek sprzętu specjalistycznego i pojazdów oraz około 300 strażaków, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie

WP17

WP1

WP2

WP3

WP4

WP5

WP6

WP7

WP8

WP9

WP10

WP11

WP12

WP14

WP15

WP16

WP18

WP19

WP20

Kolejna burza – pow. braniewski

SW4

Blisko 50 interwencji to bilans kolejnej burzy, która w nocy z piątku na sobotę /12 sierpnia/ przeszła nad powiatem braniewskim. Silny wiatr i towarzyszące gwałtowne opady atmosferyczne sprawiły, że służba dyżurna stanowiska kierowania odnotowała bardzo dużo zgłoszeń związanych z przewróconymi drzewami i połamanymi konarami. Zdarzenia dotyczyły najczęściej zablokowanych ciągów komunikacyjnych przez drzewa na których utknęli uczestnicy ruchu drogowego.

AD1

W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Samborowie odbył się uroczysty ślub strażaka Państwowej Straży Pożarnej sekc. Adriana Dubickiego z jego wybranką Agnieszką. W uroczystości zaślubin uczestniczyli koledzy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie.

„Kręci mnie bezpieczeństwo”

KMBB2

Korzystając ze sprzyjającej pogody oraz pobytu licznych grup młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu braniewskiego, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne akcje promujące bezpieczeństwo nad wodą.