W dniach 14–16 stycznia bieżącego roku strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ćwiczyli ratowanie tonących, pod którymi załamał się lód.

W terminie 14–19 grudnia bieżącego roku zorganizowano kolejne szkolenie specjalistyczne strażaków-ochotników w zakresie ratownictwa technicznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 23 listopada – 10 grudnia bieżącego roku zorganizowała kolejne szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W piątek, 11 grudnia na terenie miasta Braniewa służby i podmioty ratownicze przeprowadziły  ćwiczenia na obiektach zewnętrznych.

W czwartek, 3 grudnia w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach przeprowadzona została próbna ewakuacja pracowników straży granicznej oraz personelu pomocniczego.