23 lipca br. odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Przez ponad miesiąc odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Szkolenie, które rozpoczęła grupa 21 osób ukończyło z wynikiem pozytywnym łącznie 15 osób, w tym dwie kobiety. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wręczał dla kursantów Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele jednostek OSP: Braniewo, Lipowina, Pieniężno, Gładysze, Stare Siedlisko i Gronowo. Większość zajęć realizowano w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Słuchacze szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania wyposażenia pożarniczego, zachowaniem zasad BHP oraz praktycznego wykorzystania sprzętu dedykowanego do różnych działań ratowniczych. W trakcie zajęć kursanci uczestniczyli w ćwiczeniach realizowanych w komorze dymowej. Zdobyte uprawnienia pozwalają dla młodych adeptów sztuki pożarniczej na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie