W sobotę, 17 maja odbyła się kolejna edycja ekstremalnego biegu „Graniczna Szóstka”, którego dystans wyniósł około 6 kilometrów przez las, wodę, bagno, piaszczyste i strome góry. Impreza odbyła się na obszarze Nadleśnictwa Zaporowo, w pobliżu rzeki Bauda w gm. Frombork. Zawody przeprowadzono w rywalizacji indywidualnej oraz drużynowej służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Ochotniczych Straży Pożarnej. 

Warunkiem uczestnictwa był bieg w mundurze polowym oraz obuwiu służbowym. Reprezentanci służb mundurowych rywalizowali w zespołach liczących minimum 3 uczestników. W biegu o puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wystartowało kilkadziesiąt osób. W indywidualnym biegu drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął st. ogn. Dariusz Brzeski reprezentujący KP PSP w Braniewie. W rywalizacji sportowej oprócz drużyny Komendy Powiatowej PSP uczestniczyły drużyny strażaków-ochotników z OSP Frombork oraz OSP Braniewo. Współorganizatorami biegu byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Placówka Straży Granicznej w Braniewie, Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, Nadleśnictwo Zaporowo, Jednostki Samorządu Terytorialnego Powiatu Braniewskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie.

/st. kpt. I. Ścibiorek, €rzecznik prasowy KP PSP w Braniewie/