Kierownictwo i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przyjmują skargi i wnioski od obywateli w godzinach urzędowania komendy:

pn. - pt. od godz. 7.30 do 15.30

Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Zastępcę Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:

każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta kolejny dzień roboczy/,

w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.30-16.30

W godz. 15.30-16.30 interesantów przyjmują funkcjonariusze Stanowiska Kierowania KP PSP w Braniewie.

Podczas przebywania w Komendzie, Komendant Powiatowy i każdy z Zastępców, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.