31 sierpnia 2020 roku st. bryg. Krzysztof Bogusławski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie po ponad 28 latach służby odszedł na emeryturę.

Uroczystość pożegnania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie obyła się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

Na początku uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, który podziękował za cały okres strażackiej służby. Podczas pożegnania głos zabrał również st. bryg. Krzysztof Bogusławski, który podziękował za okres współpracy dla strażaków PSP. W trakcie uroczystości dokonano charakterystyki odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie.

Służbę w straży pożarnej st. bryg. Krzysztof Bogusławski rozpoczął 1 lipca 1992 roku jako słuchacz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu pierwszego stopnia oficerskiego rozpoczął służbę w elbląskiej straży pożarnej, gdzie zajmował różne stanowiska oficerskie: dowódca zastępu, sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych, zastępca dowódcy JRG nr 1, naczelnik wydziału operacyjno – szkoleniowego, dowódcza JRG nr 1. Od marca 2019 roku związany z Braniewem na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.

St. bryg. Krzysztof Bogusławski w obecności strażaków pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.