Strażacy z wojskowej straży pożarnej w Braniewie rozpoczęli starania o przedłużenie obecności w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na kolejne 5 lat.

Od roku 2017 na mocy decyzji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojskowa Straż Pożarna wchodząca w skład 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej została włączona do struktur KSRG na okres 3 lat. Obecność w KSRG to czas realizacji działań ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego. Współpraca WSP i PSP to podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej w szczególności na terenie miasta Braniewa.

3 września 2020 roku w siedzibie KP PSP w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczącej dalszej obecności WSP w strukturach KSRG. W spotkaniu uczestniczyli: bryg. Zbigniew Januszko – Komendant Powiatowy PSP w Braniewie, ppłk. Zbigniew Jackowski - Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie, mł. chor. Artur Synowiec – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz kpt. Andrzej Kaliszuk – Naczelnik Wydziału Operacyjnego.

W siedzibie Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie 9 września br. zostało podpisane porozumienie, które rozpoczyna procedurę włączenia na kolejne 5 lat wojskowej straży pożarnej w Braniewie do struktur KSRG. Porozumienie w siedzibie Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie podpisali: Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk dypl. Dariusz Kosowski, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko oraz przedstawiciel delegatury WOP w Olsztynie bryg. Waldemar Gęśla.  Podczas uroczystości wręczono również pamiątkowe odznaki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, którą otrzymali: dowódca, oficerowie oraz strażak 9 BBKPanc.