Tradycyjnie już strażacy – ochotnicy z terenu gminy Braniewo uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo. Z uwagi na panującą pandemię oraz obowiązujący reżim sanitarny tegoroczne spotkanie odbyło się w mocno okrojonym składzie osobowym.

Gospodarz spotkania Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus a jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie zaprosił do siedziby urzędu przedstawicieli trzech jednostek OSP działających na terenie gminy. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie druh Tomasz Sielicki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.  Spotkanie to doskonała okazja do podsumowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Braniewo w roku 2020 oraz możliwość wzajemnego złożenia życzeń świątecznych.

Prezesi jednostek OSP w składzie: druh Ryszard Mieczkowski /OSP Lipowina/, druh Jerzy Ułasiuk /OSP Żelazna Góra/ oraz druh Tomasz Wyszomirski /OSP Gronowo/ odebrali z rąk Wójta Gminy Braniewo świąteczne paczki, które dedykowane są dla wszystkich strażaków – ochotników działających na terenie gminy Braniewo. Również świąteczne podarki otrzymali zaproszeni goście. Uczestnicy spotkania wspólnie przekazali świąteczne życzenia dla strażaków – ochotników.