Zmienna pogoda oraz aktualność zagrożeń związanych z ratownictwem wodnym w tym prowadzeniem działań na zbiornikach wodnych pokrytych lodem sprawiła, że strażacy realizują cykl szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili szkolenia związane z ratownictwem wodnym w zakresie podstawowym, wykorzystując sprzęt dedykowany do działań na wodzie i lodzie, który stanowi wyposażenie braniewskiej jednostki. Strażacy wykonują ćwiczenia oparte o różne warianty w zakresie działań na ciekach i zbiornikach wodnych.

Praktyczne zmagania stanowią doskonały poligon dla przypomnienia zasad i techniki ratowniczych w zmiennych i trudnych warunkach pogodowych. Ratownicy realizowali umiejętności z zakresu ratowania osób tonących, pod którymi załamał się lód, ewakuacji poszkodowanych z wody przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu dedykowanego do ratownictwa na wodzie i lodzie.