Dziękuje wsparciu Państwowej Straży Pożarnej trzy jednostki OSP wzbogaciły się o nowe ubrania bojowe. Zakup i doposażenie w nowoczesne, atestowane ubrania bojowe możliwy był poprzez montaż finansowy Państwowej Straży Pożarnej, samorządu lokalnego oraz jednostek OSP. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko symbolicznie przekazał dla przedstawicieli poszczególnych gmin umundurowanie bojowe firmy Rosenbauer. Ubrania strażackie spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem, oznakowaniem i barwami. To kolejny przykład połączenia wsparcia finansowego dedykowanego na sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ubrania bojowe trafiły do strażaków – ochotników z Pieniężna, Lipowiny oraz Fromborka. W symbolicznym przekazaniu uczestniczyli samorządowcy oraz strażacy ochotnicy. Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie dwa hełmy pożarnicze dedykowane dla strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie.