W dniach 01-02 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dwudniowe wspólne ćwiczenia z żołnierzami 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie w ramach doskonalenia zawodowego formacji mundurowych.

To kolejne ćwiczenia przeprowadzone wspólnie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia praktyczne poprzedził wykład i prezentacja poprowadzona dla żołnierzy WOT. Weekendowe zajęcia praktyczne to dobrze wykorzystany czas na poznanie sprzętu dedykowanego do pożarów oraz prowadzenia działań powodziowych.

Żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej praktycznie przećwiczyli zasady obsługi pomp i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dodatkowo w strażacy PSP omówili zasady postępowania i przeprowadzania ewakuacji z budynków koszarowych, które wykorzystywane są podczas pobytu szkoleniowego żołnierzy WOT. Silnie zadymione pomieszczenia wewnętrzne oraz praktyczne ćwiczenia z bezpiecznego opuszczania budynku w połączeniu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej ukazały dla wojskowych zagrożenia dotyczące zjawiska pożaru.

Ostatni dzień wspólnych ćwiczeń przeprowadzono na terenie jednej ze żwirowni położonej w pobliżu Braniewa. Żołnierze WOT praktycznie ćwiczyli napełnienie worków z piaskiem wykorzystując również napełniacz worków TRIO. Kierowcy pojazdów wojskowych ćwiczyli transport załadowanych worków z piaskiem po drogach szutrowych sprawdzając możliwości samochodów terenowych oraz doskonaląc techniki jazdy. Dodatkowo żołnierze układali worki budując umocnienie wałów z wykorzystaniem różnych technik.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowano ponad 100 żołnierzy 43 Batalionu Lekkiego Piechoty w Braniewie oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. To kolejne wspólne ćwiczenia przeprowadzone przez strażaków i wojskowych na terenie powiatu braniewskiego.