31 października 2020 roku funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili wspólne ćwiczenia z żołnierzami 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie w ramach doskonalenia zawodowego formacji mundurowych.

To kolejne ćwiczenia przeprowadzone wspólnie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Z uwagi na panujący reżim sanitarny zajęcia praktyczne odbyły się na placu wewnętrznym jednostki wojskowej.

Żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej praktycznie przećwiczyli zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przedstawiono grupy pożarów i postępowanie w zakresie prawidłowego wykorzystania gaśnic.

Dodatkowo w strażacy PSP omówili zasady postępowania, alarmowania i przeprowadzania ewakuacji z budynków koszarowych, które wykorzystywane są podczas pobytu szkoleniowego żołnierzy WOT.

Strażacy zaprezentowali również wytyczne dotyczące udzielania pomocy medycznej w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej  z wykorzystaniem manekinów oraz postępowania wobec zagrożenia COVID-19.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowano blisko 100 żołnierzy 43 Batalionu Lekkiego Piechoty w Braniewie oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. To kolejne wspólne ćwiczenia przeprowadzone przez strażaków i wojskowych na terenie powiatu braniewskiego zrealizowane w roku bieżącym. Szkolenie mundurowych obserwowali: Dowódca braniewskich żołnierzy WOT ppłk Grzegorz Wnuk oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.